Home / Główna / Monitoring, zabezpieczenia, diagnostyka maszyn i urządzeń

Monitoring, zabezpieczenia, diagnostyka maszyn i urządzeń

Monitoring, zabezpieczenia, diagnostyka maszyn i urządzeń

 Oferujemy Systemy Zarządzania i Monitorowania Produkcji oraz Optymalizację i Rozwiązania Energooszczędne dla Instalacji i Urządzeń Energetycznych firmy ENERBIT.

 

Dostarczamy systemy monitoringu i zabezpieczeń maszyn oraz systemy diagnostyczne firmy Baker Hughes Bently Nevada, w tym:

 • Oprzyrządowanie obiektowe (czujniki wiroprądowe, czujniki sejsmiczne drgań, czujniki akcelerometryczne);
 • Systemy monitoringu drgań online – System BN 3500;
 • Systemy zabezpieczeń od wzwyżki obrotów – ADAPT ESD;
 • Rozproszone systemy monitoringu maszyn;
 • Periodyczne systemy monitoringu maszyn;
 • Przenośne analizatory drgań i zbieracze danych – COMMTEST;
 • System diagnostyczny – SYSTEM 1;

Jako partner i dystrybutor firmy Baker Hughes Bently Nevada na terenie Polski oferujemy:

 • Wykonanie audytów pod kątem optymalizacji kosztów zarządzania majątkiem produkcyjnym i jego energochłonności;
 • Dobór aparatury i systemów oceny stanu technicznego dla odpowiedniej strategii utrzymania ruchu (Reakcyjne Utrzymanie Ruchu – RM, Prewencyjne Utrzymanie Ruchu – PM, Predykcyjne Utrzymanie Ruchu – PdM, Proakcyjne Utrzymanie Ruchu – PaM);
 • Wykonanie projektów systemów pomiarów drgań i zabezpieczeń maszyn;
 • Dostawa i implementacja systemów monitoringu drgań i zabezpieczeń maszyn (TSI);
 • Dostawa i konfiguracja systemów diagnostycznych i zarządzania utrzymaniem ruchu (CMS i CMMS);

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania